Okapy CleanMaster®

W nowoczesnych okapach CleanMaster® zastosowano technologię UV Amalgam LongLife drugiej generacji, utrzymującą czystość zarówno komór tłuszczowych, jak i kanałów wentylacyjnych. W rezultacie następuje znaczna redukcja kosztów i poprawa efektywności energetycznej!