Wentylacja z odzyskiem ciepła (HRV)

Wentylacja z odzyskiem ciepła (HRV) może być stosowana razem z technologią CleanMaster® w celu poprawy efektywności energetycznej budynku.

Projektując system wentylacyjny z odzyskiem ciepła należy brać pod uwagę, że zespół nawiewny i wywiewny musi obsługiwać tę samą przestrzeń kuchenną, a przewody muszą być zbudowane z odpowiednią izolacją przeciwpożarową i niezbędnymi konstrukcjami obudowy kanałów.

Opcje odzysku ciepła

  • Krzyżowy wymiennik ciepła
  • Wymiennik z czynnikiem pośrednim (glikol)
  • Pompa ciepła