Konstrukcja

W specyfikacji Climecon's Construction znajdziesz wszystkie wymagania dotyczące rozwiązań wentylacyjnych Climecon. Możesz również pobrać wersję PDF specyfikacji konstrukcyjnej.

3.3 Zewnętrzne elementy wentylacyjne


Czerpnie/wyrzutnie wentylacyjne z osłoną przeciwśniegową i wentylacja podwieszana zewnętrzna muszą być wykończone powierzchniowo w taki sposób, aby spełniały kategorię korozyjności C4, co oznacza ekstremalny klimat. Podczas produkcji jednostek należy uwzględnić warunki klimatyczne i zastosować obróbkę powierzchni w kategorii korozyjności C4 lub równoważnej. Urządzenia są podłączone do kanałów tak, aby mogły wytrzymać obciążenie własne oraz spowodowane przez warunki zewnętrzne. 

Czerpnie/wyrzutnie przecisniegowe i przecideszczowe muszą wytrzymać ciężar wyrzutni/czerpni dachowej. W stosownych przypadkach należy uwzględnić potrzebę zastosowania podpór stałych tak, aby zapewnić odpowiednią trwałość konstrukcyjną zamontowanych elementów wentylacyjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie szczelności połączeń

Jeśli chodzi o czerpnie wyrzutnie montowane w ścianach zewnętrznych to, należy zapobiegać dostawaniu się wody deszczowej do wewnątrz instalacji. Wskaźnik zabezpieczenia ustala się za pomocą zewnętrznego raportu pomiarowego. Trwałość nawiewników powietrza musi pozostać niezmieniona przy każdych warunkach zewnętrznych. Architekt określa kolor żaluzji wywiewnych

Budowa czerpni/wyrzutni przeciwśniegowych i przeciwdeszczowych oraz  ich rozmieszczenie powinna być taka, aby wiatr, liście, deszczówka, śnieg i wilgoć nie mogły uszkodzić osłon lub budynków, ani zatkać przyłączy. Podczas doboru jednostek należy uwzględnić warunki klimatyczne i zastosować obróbkę powierzchni blach w kategorii korozyjności C4 lub równoważnej.

3.4 Nawiewnik i Wywiewniki


Kształt strumienia powietrza w nawiewnikach jest modelowany cyfrowo. Wymieniając produkt, wykonawca musi przedstawić równoważny, rzetelny model oparty na modelowaniu CFD, kształty strumienia powietrza nawiewników w pomieszczeniach i w różnych obszarach przedsięwzięcia.

Nawiewniki z regulowanymi dyszami. Dysze muszą być łatwe do utrzymania w czystości.

Anemostaty powietrza w suficie podwieszanym muszą posiadać regulację boczną o co najmniej 10 mm, aby zapobiec powstawaniu naprężeń w sufitach podwieszanych. Każdy nawiewnik powinien być dobrany odpowiednio do typu konstrukcji sufitu podwieszanego- profil T częściowo zakryty

Strumień rozpływu powietrza  z nawiewników wyporowych musi mieć możliwość przekierowania.. Nawiewniki wyporowe są wizualnymi elementami wystroju wnetrza. Zewnętrznie, nawiewniki muszą mieć ten sam wygląd, co nawiewniki zaprojektowane w budynku. 

Urządzenia do regulacji przepływu powietrza oraz elementy tłumiące, zaprojektowane  z nawiewnikami kanałowymi powinny być sprawdzane poprzez pomiary w trakcie pracy nawiewnika kanałowego. Należy unikać stosowania jednostek regulacji typu Iris wraz z nawiewnikami kanałowymi.

Regulacja nawiewników powietrza powinna trwać przez cały okres użytkowania produktu. 

Nawiewniki są malowane proszkowo

Skrzynki rozprężne i przyłaczeniowe do wentylacji

Podczas konserwacji i czyszczenia kanałów powietrza należy zapewnić mozliwość wyjęcia elementu regulacyjnego ze skrzynki rozprężnej wyrównawcze,j bez zmiany ustawionej wartości nastaw.Materiał tłumiący skrzynkę wyrównawczą musi być hipoalergiczny.

Tutaj pobierz specyfikację konstrukcyjną