ABC Alavus

Nya, fina ABC Alavus öppnades i korsningen mellan huvudvägarna 66 och 18 i Alavus.

Climecons UV-kåpor installerades för de krävande förhållandena i köket. UV-kåpornas avskiljningsgrad är så bra att rökgaskanalerna förblir rena och kökets värmebelastning kan tas i ärmeåtervinning på ett normalt sätt. Tack vare det här uppnår man anmärkningsvärda energi- och underhållbesparingar.

Climecons UV-kåpor är mycket användarvänlig. Systemet kräver inget extra underhåll, tvärtom. UV-rören hålls rena och det behövs ingen speciell rengöring. Dessutom förblir utloppskammaren ren, vilket är en verklig konkurrensfördel när man ser på hygienen jämfört med många andra lösningar.

UV-lösningen har fungerat effektivt också vid avfettning i utmanande hamburgarpunkter.


 
  • referenssikuvat/abc_alavus/ABC-alavus
  • referenssikuvat/abc_alavus/Huuvat-ABC-alavus
  • referenssikuvat/abc_alavus/kenno-ABC-alavus