Teematalo

Teematalo är ett modernt och energieffektivt passivhus. Ur energisynvinkel valdes passivhus nummer 31, "Teematalo", till modellhus. Utställare var Teematalot Oy. RKL:s jury konstaterade att designens utgångspunkt hade varit placeringen av huset på tomten där man beaktat energieffektiva väderstreck. Också husets konstruktioner uppfyller passivhusets krav mycket väl.

Huset har ventilationsuppvärmning, vars årliga användningseffektivitet är den högsta för tillfället, dessutom har huset en spis/bakugn för att producera ytterligare energi om det behövs. I Teema-passivhuskonceptet har byggnadens energibehov minimerats på ett ekonomiskt sätt samtidigt som man garanterar ett bra inomhusklimat i byggnaden. Passivhusets värmeförlust är så liten att ett konventionellt värmesystem är onödigt.

Climecons luftuppvärmare i ECO-serien sköter om den rumspecifika ventilationsuppvärmningen. Med ECO-serien kan man justera värmen rum för rum, vilket möjliggör bästa möjliga värmekomfort och optimal användning av energi. Värmeförlusterna i kanalsystemet minskar till ett minimum, eftersom uppvärmningen sker med en ventilationsuppvärmare i rummet genom vilken tilluften strömmar igenom. Utanför värmeperioden fungerar produkterna som högkvalitativa ventilationsterminaler. Den kalla och långa vintern 2010 gav prov på ECO-seriens funktionsduglighet i våra nordliga förhållanden. Europas nordligaste passivhus, Paroc Arctica, har också utrustas med luftuppvärmare från ECO-serien.

Klicka på bilderna

 
  • referenssikuvat/teematalo/Asuntomessut-013pieni
  • referenssikuvat/teematalo/Asuntomessut2010-053pieni
  • referenssikuvat/teematalo/Asuntomessut2010-066pieni
  • referenssikuvat/teematalo/Asuntomessut2010-071pieni
  • referenssikuvat/teematalo/Asuntomessut2010-073pieni