Sunila

Climecons terminal valdes till kontoret på den av Alvar Aalto designade Sunila-fabriken. Syftet var att förbättra luftkvaliteten i kontoret och samtidigt ta hänsyn till de designkrav som fanns på den värdefulla fabriksbyggnaden.

Designen på terminalen var särskilt viktig i detta projekt, eftersom Sunila-fabriken tidigare har belönats med titeln "världens vackraste fabriksbyggnad".

Man strävade efter att förbättra kontorslokalernas luftkvalitet genom att öka luftmängden i varje rum och göra tekniska förbättringar av bland annat rumsspecifika inställningar. Förutom kraven man hade på utseende, ställde användningen av det gamla tilluftskammarsystemet betydande specialkrav på terminalen. Produkterna måste kunna placeras på samma plats som de befintliga gallren och man måste kunna justera dem så att de rumsspecifika målluftmängderna uppfylls. Man valde TINO special-produkter för kontorsutrymmena som dimensionerades fall för fall för en viss luftmängd och till en specifik trycknivå. För att underlätta inställningen av produkterna definierades k-faktorer och installationsinstruktioner.

Aarni Porkka från Lämpösulku Oy var projektledare och var mycket nöjd med resultatet. Projektets viktigaste mål var att få tekniskt fungerande tilluftsterminaler istället för de gamla gallren och det lyckades man med också. Även själva installationen var noga genomtänkt och kunde genomföras på ett tillförlitligt sätt. Man var också mycket nöjda med produkternas vackra, låga och diskreta utseende.

Med Climecons skräddarsydda specialprodukter balanserades hela tilluftssystemet och luftkvaliteten blev bättre.

Bekanta dig med TINO special-produkter här!

Klicka på bilderna

 
  • referenssikuvat/sunila/IMG_2467
  • referenssikuvat/sunila/Sunila-2446
  • referenssikuvat/sunila/Sunila-REK
  • referenssikuvat/sunila/Sunila2