Uleåborgs teknisk verks hus

Planeringsarbetet för nybyggnationen av Uleåborgs tekniska verks hus inleddes i juni 2008. Syftet var att i enlighet med de ekonomiska målen bygga en modern, universell samt en tekniskt och funktionellt anpassningsbar och flexibel byggnad, som till sin arkitektur också smälter in i Uleåborgs stadsbild.

Till projektet valdes Climecons TUISKU-snöskydd av corte-stål samt OTSO utblåsnings- och intagstak (färg RAL 7021). Man valde även Climecons CHU-PT- (2600-1500-560) och CHUK-kåpor (2000-1100-560) för byggnadens köksutrymmen.

Väderbeständigt stål, dvs. corten-stål är dopad med koppar, krom, nickel och fosfor och vars yta i utomhusluft formar ett oxidskikt under påverkan av syre och fukt. Det täta oxidskiktet som bildas på ytan förhindrar att korrosionen går djupare in.

OTSO utblåsnings- och intagstak passar perfekt för den här moderna och till sin arkitektur vackra byggnaden, i synnerhet tack vare dess låga och tilltalande utseende.

I anslutning till projektet tog man särskild hänsyn till lösningarnas energieffektivitet och användningen av livscykellösningar för en hållbar utveckling. Energibesparingsmålet har man försökt uppnå genom att bl.a. intensifiera användningen av lokalerna. Man försöker också minska energiförbrukningen med en teknisk lösning i enlighet med den budget och tidsplan som man ställt upp. Byggnaden designades också så att den är helt tillgänglig.

Byggnadsarbetet avslutades i juni 2011 och man började ta de nya utrymmena i bruk i augusti 2011.

Det tekniska verkens hus är en fem våningar hög kontorsbyggnad med 260 anställda. Den nya byggnaden ligger i stadsdelen Karjasilta, Kaupunginoja tillsammans med en parkzon.

 
  • referenssikuvat/oulun_virastotalo/IMG_3790
  • referenssikuvat/oulun_virastotalo/IMG_3788
  • referenssikuvat/oulun_virastotalo/IMG_3802