Derby Business Park

Derby Business Park är en helhet som består av tre byggnader och ett parkeringshus, varav den första byggnaden är klar och den andra slutförs sommaren 2013

Derby byggs på ett energieffektivt och innovativt sätt för att uppfylla de stränga miljökriterierna i det internationella LEED Gold-certifieringssystemet. LEED är ett miljöklassificeringssystem för innovativ design och konstruktion av byggnader.

Till Derby Business Parks köksutrymmen valdes Climecons kåpor och ventilationstak som utrustats med UV-lösning.

Med hjälp av Climecons UV-rengöringslösningar som grundar sig på synergin mellan ultraviolett ljus och ozon hålls kanalerna i Derbys kök rena. Climecons UV-lösning utnyttjar en fotokemisk reaktion med det resultatet att den även förbrukar mycket lite energi. När man dessutom lägger till lägre kostnader för sotning och rengöring och användning av värmeåtervinning från kökets frånluft, uppnås förutom energieffektivitet även kostnadsbesparingar.

Med hjälp av Climecons ventilationslösning kunde man även skapa en arkitektoniskt viktig öppenhet i Derbys köksutrymmen utan att offra de tekniska egenskaperna.

 
  • referenssikuvat/derby/Derby3
  • referenssikuvat/derby/Derby2
  • referenssikuvat/derby/Derby1