Restaurang Kappeli

Restaurang Kappeli har varit Esplanadparkens landmärke sedan 1867. Hösten 2011 genomfördes en större grundrenovering där man bland annat förnyade Kappelis fina köksutrymmen

Till Kappelis nya köksutrymmen valdes Climecons kåpor samt ventilationstak. Det låga taket i köksutrymmet medförde utmaningar för HVAC-entreprenaden och krävde även speciallösningar.

Climecons ventilationstak och kåpor visade sig vara en fungerande lösning för de utmanande förhållandena i Kappelis köksutrymmen, eftersom man med dem kunde installera en köksventilation som uppfyllde byggnadens krav och förhållanden. Med hjälp av ventilationstaket kunde man även på ett arkitektoniskt sätt skapa en viktig öppenhet till det låga utrymmet.

Klicka på bilderna
 
  • referenssikuvat/kappeli/kappeli
  • referenssikuvat/kappeli/kappeli_keittio
  • referenssikuvat/kappeli/kappeli_keittio2
  • referenssikuvat/kappeli/kappeli_keittio4
  • referenssikuvat/kappeli/kappeli_keittio3
  • referenssikuvat/kappeli/kappeli_keittio5