Scandic Jyväskylä

2009 levererade Climecon CHU-PT-kåpor med UV-system till Scandic Jyväskyläs köksutrymmen.  I samband med en översyn som genomfördes våren 2013, visade det sig att det inte hade samlats något fett i kanalerna trots att kåporna hade varit i bruk i 3 år. I de årliga inspektionerna som utförs enlig byggreglerna har det inte heller funnits behov av att sota kanaler eller torka av UV-lamporna.

Fallet med Scandic Jyväskylä visar att man med Climecons UV-system kan uppnå både betydande energibesparingar och minska sina sotnings- och rengöringskostnader. När fett inte samlas i kanalerna minskar även sannolikheten för fettbränder.

Hotellets (frånluft 2,1 m³/s) besparingar i energiförbrukning var årligen ca 4 000 euro enligt Scandic Jyväskyläs servicetekniker, Harri Kettunens beräkningar! Harri Kettunen var mycket nöjd med slutresultatet och konstaterar att kanalsystemet fortfarande är helt rent och torrt efter 3 år.


 
  • referenssikuvat/scandic/Scandic1
  • referenssikuvat/scandic/scandic2
  • referenssikuvat/scandic/scandic3
  • referenssikuvat/scandic/scandic6
  • referenssikuvat/scandic/scandic8
  • referenssikuvat/scandic/scandic9