Stockmanns centralkök

Finlands äldsta varuhuskedja Stockmann öppnade sitt nya centralkök i Viinikkala i Vanda. Det nya moderna centralköket invigdes i november 2010.

Till det nya centralköket valdes Climecons ventilationslösning, UV-system samt CHUK-PT diskkåpor.

I centralköket tillagas mat till huvudstadsregionens alla Stockmann-varuhus. Kökets höga nyttjandegrad och kvalitetskrav ställer även höga krav på hur man håller ventilationskanalerna rena. Stockmanns centralkök använder två kvalitetssystem för att garantera sin kvalitet, ISO 14001 och 22000.

Med hjälp av Climecons UV-rengöringslösningar som grundar sig på synergin mellan ultraviolett ljus och ozon hålls kanalerna i Stockmanns centralkök rena. När fett inte samlas i kanalerna minskar även behovet av rengöring och sotning. Dessutom förbättrar lösningen brandsäkerheten, eftersom sannolikheten för fettbränder minskar när kanalerna hålls rena

UV-lösningen utnyttjar en fotokemisk reaktion med det resultatet att den förbrukar mycket lite energi. I centralköket utnyttjar man dessutom värmebelastningen från kökets frånluft vid värmeåtervinning, vilket också sparar energi.

 
  • referenssikuvat/Stockmann/stocka1
  • referenssikuvat/Stockmann/stocka3
  • referenssikuvat/Stockmann/stocka4