Kaari köpcentrum

Kaari köpcentrum som ligger i Gamlas i Helsingfors öppnade offentligt sina dörrar för allmänheten den 17.10.2013

Till det nya rymliga och fräscha köpcentrets restaurangkök valdes Climecons CHUK-PT- och CHU-kåpor samt CHU-PT-kåpor som utrustats med den nya generationens UV-system.

Med hjälp av Climecons UV-rengöringslösning, som grundar sig på synergin mellan ultraviolett ljus och ozon, hålls restaurangernas kökskanaler rena.

När fett inte samlas i kanalerna minskar även behovet av rengöring och sotning. Dessutom förbättrar lösningen brandsäkerheten, eftersom sannolikheten för fettbränder minskar när kanalerna hålls rena.

UV-lösningen utnyttjar en fotokemisk reaktion med det resultatet att den förbrukar mycket lite energi. I Kaari köpcentrums restauranger utnyttjar man dessutom värmebelastningen från kökets frånluft vid värmeåtervinning vilken också bidar till energibesparingen.

Timo Kouvo från Caverion Oysom ansvarade för Kaari köpcentrums IV-entreprenad är mycket nöjd med Climecons produkter. Han konstaterar att som alltid fungerar Climecons produkter felfritt i Kaari.

Markku Sinisalo från Suomen Talokeskus Oy ansvarade för Kaari köpcentrums IV-planering

 
  • referenssikuvat/Kaari/kaari1
  • referenssikuvat/Kaari/kaari11
  • referenssikuvat/Kaari/kaari2.png
  • referenssikuvat/Kaari/kaari4
  • referenssikuvat/Kaari/kaari5
  • referenssikuvat/Kaari/kaari6
  • referenssikuvat/Kaari/kaari7
  • referenssikuvat/Kaari/kaari8
  • referenssikuvat/Kaari/kaari9