Kivimäki skola

Efter många år av inomhusluftproblem på Kivimäki skola förnyades ventilation under 2013.

Man valde Climecons TINO-S tilluftspridare för ventilationen i klassrummen och de installerades för att ersätta de gamla tilluftsgallren. TINO-S tilluftspridare löser även problemen i samband med justeringen av traditionella galler, blandningsförhållande, känsla av drag samt utseende. Dessutom utnyttjades samma produktstruktur på ventilationens frånluftsida med hjälp av TINOi-S frånluftsenheter.

 Kari Stenberg från Jokakanava Oy som fungerade som projektets ventilationsentreprenör var speciellt nöjd med utseendet på TINO-S tilluftspridare. Dessutom, tack vare TINO-S tilluftspridare, kunde man undvika extra kanaler i skolan.

Även projektets HVAC-planerare Anssi Luoma från Hepacon Oy var nöjd med tilluftspridarnas utseende. Enligt Anssi var den klassrumsspecifika luftmängden lätt att uppnå tack vare TINO-S tilluftspridare.

Förutom TINO-S tilluftspridare valde man även Climecons REK tilluftspridare för undertak samt TAK anslutningslådor till skolan. Climecons TAK anslutningslåda är Finlands enda typgodkända anslutningslåda som uppfyller noggranhetsklass 1 (± 5 %) enligt typgodkännandeanvisningarna.
 
  • referenssikuvat/Kivimaenkoulu/kivimaki6
  • referenssikuvat/Kivimaenkoulu/kivimaki
  • referenssikuvat/Kivimaenkoulu/kivimaki_3_1
  • referenssikuvat/Kivimaenkoulu/kivimaki7
  • referenssikuvat/Kivimaenkoulu/kivimaki5