Standard Plus-kåpor

Förstklassig funktionalitet med Climecons Standard Plus-kåpor.

Climecon Standard Plus-kåpor uppfyller storkökens krav på både funktionalitet, hygien och säkerhet.

I Climecons Standard Plus-kåpor har man fäst särskild uppmärksamhet på brandsäkerhet. Standard Plus-kåpornas flamskyddade fettfilter uppfyller även kraven för brandbegränsning i standarden DIN 18869-5. Test av filter och brandprovning har genomförts av VTT.