Ventilationstak för storkök

Climecons ventilationstak är designade för att möta kraven på användbarhet, hygien och särskilt utseende även i mer krävande storkök.

Ventilationstaket består av ett heltäckande urval av olika ventilationskomponenter som tillufts-, styrlufts- och frånluftsenheter samt luftavskiljare som hindrar orenheter från att spridas utanför tillagningsstationerna. Ventilationstaket kan även förses med effektiva ljuddämpande element som förbättrar arbetstrivseln.

Ventilationstaks komponenter