Skolor och offentliga byggnader

Jämn och dragfri inomhusluft är speciellt viktig i utrymmen där många barn eller vuxna dagligen tillbringar tid. Climecon har redan i 30 år levererat luftdon till olika skolor, daghem och andra offentliga rum.  


Pohjankartano skola

"I Pohjankartano skola i närheten av Uleåborg centrum i norra Finland skall en större renoveringsprocess snart bli klar under vilken 27 klassrum förnyas helt och hållet. Både åldern av byggnaden och skolans öppna och stora inlärningsmiljöer ställer höga och strikta krav på ventilationslösningarna. Climecons anpssningsbara ROX tilluftskanal valdes för att möta dessa krav. VVS designer är väldigt nöjd med anpassningsbarheten av ROX." 

Läs mer +