Synlig montering

Climecons synligt monterade tillufts- och frånluftsdon är designade för utrymmen där det behövs stora mängder luft utan drag.