Galler

Climecons tillufts- och frånluftsgaller kan installeras antingen på väggen eller på taket.