Regleringsspjäll

Climecons regleringsspjäll fungerar som mätnings- och injusterings- samt kontrollenheter av luftflöden.