Kanalspjäll

Climecons kanalspjäll är designade för att begränsa spridningen av rökgaser från ett utrymme till ett annat.