Funktion

CleanMaster®-tekniken använder det UVC-ljus och ozon som produceras av UV-lampor som utformats för storkök. Under rengöringsprocessen desinficerar UV-C-ljuset den smutsiga luften och tillsammans med ozon förhindrar att fet frånluft smutsar ner det övriga ventilationssystemet.

Ny Plug and Play -installation lanseras på hösten 2017!

De förnyade CleanMaster® kåporna kontrolleras med en integrerad styrenhet. Något separat styrenhet behövs alltså inte längre och den integrerade styrenheten underlättar design och installation. Koppla strömmen och kåpan är klar för användning!

 

 

  


Steg i rengöringsprocessen

  1. Smutsig luft skapas vid stekprocessen
  2. Fettfiltren filtrerar en del av fettet som transporteras
  3. UV-C-ljus desinficerar luften som passerar och bryter ner fettpartiklarnas struktur (UV 245nm)
  4. Ozonet oxiderar och bryter ner fettpartiklarna till en liten mängd vatten och koldioxid och till fint palmitindamm (UV 185nm)