Effektivitet

I normala förhållanden transporteras mycket fett till kanalsystemet genom kåpornas mekaniska filter. På grund av ansamling av fett försvåras värmeåtervinningen och kanalsystemen måste även sotas regelbundet. 

Vid användning av CleanMaster® rengöringsteknik, uppnår man en fettavskiljningsgrad på över 98 % och  tekniken sköter samtidigt även om desinfektion av frånluft.

Diagrammet visar den genomsnittliga utsläppsfördelningen i storkökens kåpor med köksutrustningarnas dimensioneringsluftvolym.