Säkerhet

CleanMaster®-tekniken är utrustad med olika säkerhetsanordningar som förhindrar oavsiktlig felaktig användning av tekniken samt eventuell exponering av UV-C-ljus och ozon. Säkerhet framför allt!

 

Fettfilter

CleanMaster®-tekniken är utrustad med UV-säkerhetsklassificerade fettfilter vars uppgift är att förhindra oavsiktlig exponering av UV-C-ljus. Filtren har testats enligt standarden DIN 18869-7 och uppfyller standarden IEC 62471 som fastställer tidsgränsen för säkert arbete under en arbetsdag i storkök. StandardPlus-kåpor och ventilationstak är utrustade med flamskyddade fettfilter som testats enligt standarden DIN 18869-5.

SlideSafe säkerhetssystem

För att det alltid ska vara säkert att rengöra fettfilter är CleanMaster®-tekniken också utrustad med ett rengöringssystem med automatisk brandsläckningsutrustning. Systemet förhindrar att fettfiltret lossnar när UV-lampan lyser.