Komponenter

CleanMaster®-tekniken använder komponenter som är särskilt utformade för storkök.
 

UV-lampor

Tekniken är utrustad med en UV-lampa per kåpa, vilket är tillräckligt för att tillgodose 1 000 l/s ända till frånluftflödet. Fördelen med Climecons UV-lampor är att de inte behöver torkas av eller rengöras under hela deras livstid. UV-lamporna fungerar även normalt upp till 90 °C omgivningstemperatur, samtidigt som de bevarar den önskade rengöringseffekten i de mest krävande köksförhållanden.

                   
 

 

Eftersom det är mycket viktigt att utrustning som utformats för storkök håller länge, har man även säkerställt en effektiv rengöringsförmåga under Climecons UV-lampornas hela tekniska livslängd.

CCM-styrenhet

CleanMaster®-kåporna utrustas alltid med en lämplig CCM-styrenhet. Med rätt typ av CCM-styrenhet kan man styra UV-lampornas funktion på önskat och säkert sätt.

Styrenheten väljs utifrån ventilationsaggregatet så att den passar varje köksutrymme. Varje CCM-styrenhet är utrustad med en luftflödessensor som är ansluten till frånluftskanalen. Om du använder ett behovsstyrt ventilationssystem, eller om du har flera ventilationsaggregat, kommer spjällen/ventilationsaggregaten att analyseras separat till sin egen CCM-styrenhet.

Anslutningar för husautomation/extern styrning

Ingång:

Extern styrning – till exempel körtillstånd från husets automation, klockstyrning eller extern brytare

Utgångar:

Körstatus - "grön" lampa: UV-lampan lyser

Obs - "gul" lampa: SlideSafe, luftflödessensorn är utlöst eller UV-lampan når slutet av sin livstid (Obs! Inte i CCM1)

Larm = "röd" lampa: Fel i enheten eller en komponent är trasig