Värmeåtervinning

Man kan använda ett modernt värmeåtervinningssystem tillsammans med CleanMaster®-tekniken för att förbättra fastighetens energieffektivitet.

När man planerar ett värmeåtervinningssystem är det bra att notera att kökets till- och frånluftsventilationsaggregat endast kommer att betjäna ett och samma köksutrymme, och kanalsystemet måste byggas enligt gällande bestämmelser med beaktande av brandisolering och väggtjocklekar. 

Alternativ till värmeåtervinning

  • Plattvärmeväxlare
  • Hydronisk plattvärmeväxlare
  • Nålbatteriväxlare