Golvmontering

Climecons luftdon med golvmontering används speciellt som tilluftsdon i auditorier, konsert- och föreläsningssalar samt teatrar.