OptiFlow®

Climecons OptiFlow®-produktfamilj innehåller ett omfattande sortiment av högklassiga och anpassningsbara tilluftsdon.

Optiflow®-produkternas funktion grundar sig på riktbara munstycken som gör det enkelt att ändra spridningsmönstret i samband med ändringar i utrymmen. Med OptiFlow®-produkten uppnås det således dragfri inomhusluft även när utrymmenas användningsändamål förändras.

Till OptiFlow®-produkternas egenskaper hör

  • Justerbara och riktbara munstycken som gör det enkelt att ändra spridningsmönster
  • En justeringsdel med noggrannhetsklass 1 ± 5 % kan anslutas till produkten
  • Lätt att underhålla och rengöra
  • Lätt att installera
  • Snygg design