Ventilation för skolor och daghem

I Climecons sortiment finner du de bästa lösningarna för nya skolor samt för saneringsobjekt som drabbats av problem med inomhusluften.

Omblandande eller deplacerande ventilation?

Mycket strikta krav ställs på inomhusluften i skolor och daghem. Climecons lösningar är avsedda för att motsvara dessa krav. Climecons topprodukter ger en bra inomhusluft i skolor och daghem, tyst och dragfritt.

Omblandande ventilation

Syftet med den omblandande ventilationen är att leda in tilluften i rummet, jämnt och dragfritt.

Deplacerande ventilation

Syftet med den deplacerande ventilationen är att styra den orena luften till rummets övre del.

ANVÄNDINGSÄNDAMÅL
Klassrum, utbildningsutrymmen, vilorum, matsalar, allmänna utrymmen.

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
Klassrum, kök, allmänna utrymmen

CLIMECONS LÖSNINGAR
ROX, TINO-S, NOT

CLIMECONS LÖSNINGAR
DINO-A, DINO-T, DINO-K, DINO-R

Läs mer om ventilation för matsalar under fliken ventilationslösningar för storkök.