Planeringstjänst för storkök

Climecons kostnadsfria planeringstjänst hjälper VVS-planerare med planeringen av storkök. På basis av grundläggande uppgifter levererar vi den mest lämpliga lösningen för kåpor och ventilationstak för objektet, inklusive luftflödesvärden. 

Vår planeringstjänst hittar de bästa lösningarna för kåpor och ventilationstak även för krävande storkök. För planeringen behöver vi planritningen samt uppgifter om apparaturen. 

Vår tjänst har snabb behandlingstid, och vi erbjuder en modell, där luftvolymer, ljudvärden, inställningsvärden, tryckförluster samt 3D-mallar ingår – all information som ventilationsplaneraren behöver i samma paket. Det är lätt att integrera den färdiga modellen i ventilationsplanen.

I större objekt gör vi även en belysningssimulering med programmet DIALux.

Behöver du hjälp med planeringen? Lämna en begäran om planeringshjälp med kontaktformuläret.

Lämna en kontaktbegäran +