Luftdon

I vårt sortiment hittar du tilluftsdon för blandande, deplacerande och skiktande ventilation. Tilluftsdonen bör fungera och de ska hålla sig i de justerade inställningarna under hela produktlivscykeln. Jämn justering och mätnoggranhet påverkar direkt energieffektiviteten på hela systemet. På grund av livscykelkostnaderna skall produkten även vara lätt att öppna och rengöra för endast rena produkter och system fungerar så som de var avsedda för att fungera.

Låghastighetsdon