Luftreningslösningar

Luftrenare för avlägsnande av damm, lukter, gaser och mikrober.

Climecon designar och tillverkar individuellt dimensionerad luftrenare som fungerar enligt 
dry scrubbing-rengöringstekniken.

När man väljer material för filtersektionerna beaktar man sammansättningen och halten av föroreningar i luften samt filtreringsmedlets mängd och kvalitet.

Den robusta teknik som Climecon använder finns redan i tusentals tillämpningar, bl.a. på kontor, i laboratorier, elektriska utrymmen, datacenter och i olika luktborttagningslösningar.


Kontakta oss för ärenden som rör luftrening:

Mikko Erikson
+358 45 120 2004
förnamn.efternamn@climecon.fi