Ventilationslösningar för storkök

Climecons ventilationstak ock kåpor är designade för att mötä kraven på användbarhet, hygien och särskilt utseende även i mer krävande storkök. 

Ventilationslösningar för storkök

CleanMaster®- och StandardPlus-kåpor samt ventilationstak är utformade för att möta storkökens olika behov. Vår kollektion av kåpor och tak kan även anpassas till utrymmen av olika storlekar.

Ny Plug and Play -installation lanseras 2018!

De förnyade CleanMaster® kåporna kontrolleras med en integrerad styrenhet. Något separat styrenhet behövs alltså inte längre och den integrerade styrenheten underlättar design och installation. Koppla strömmen och kåpan är klar för användning!

CleanMaster®

CleanMaster®-kollektionen är utformad för att möta de mest krävande storkökens förväntningar på hygien och energieffektivitet - utan att glömma användbarhet!

CleanMaster® Retrofit-systemet är ett UV-rengöringssystem i befintliga kåpor som erbjuder CleanMaster®-teknikens fördelar i befintliga storkök.

StandardPlus

StandardPlus-kollektionen utnyttjar konventionella ventilationslösningar. Den är utformad för att möta kraven från dagens storkök, och i synnerhet för att underlätta kökspersonalens dagliga arbete.

ANVÄNDINGSMÅL

Storkök, restauranger, hotell, marina branschen

ANVÄNDINGSMÅL

Småkök, kaféer, bagerier

KÖKETS FETTPRODUKTION
Normal/stor

KÖKETS FETTPRODUKTION
Normal/liten


 
 

Climecons kvalitetsgaranti

Climecon ger en kvalitetsgaranti på våra högklassiga produkter. Tack vare den senaste tekniken och innovationer garanterar Climecons ventilationslösningar för storkök en fungerande, effektiv och säker ventilation.